Tag Video Jenis

Apa Itu Video? – Semua yang Perlu Kamu Ketahui

Pengenalan Video adalah kumpulan gambar bergerak yang dihasilkan melalui rangkaian foto atau gambar dalam urutan tertentu. Seiring perkembangan teknologi, video telah menjadi media yang sangat populer dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Video hadir di mana-mana, dari layar televisi, ponsel…