Tag Teknik Tasmi

Apa Itu Tasmi?

Pengenalan Tasmi Tasmi adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti membaca atau mengucapkan sesuatu dengan jelas dan teratur. Dalam Islam, tasmi juga merujuk pada pembacaan ayat-ayat Al Quran yang dilakukan oleh seorang imam atau pembaca Al Quran lainnya. Source:…